WYNIKI BADANIA USG: stawu kolanowego prawego

W zachyłku nadrzepkowym zwiększona ilość płynu, grubość warstwy około 6mm, umiarkowanie pogrubiona błona maziowa równomiernie w całym zachyłku.

Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe.

W badaniu czynnościowym cechy przebytego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego – brak napinania więzadła w teście przedniej szuflady, niestabilność przednia II stopnia.

Więzadła poboczne i więzadło krzyżowe tylne bez cech uszkodzeń.

Końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego prawidłowy.

Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe.

Obie łąkotki z cechami zwyrodnienia, przyśrodkowa rozwłokniona w 1/3 tylnej, boczna z horyzontalnym rozwarstwieniem w 1/3 środkowej.

Struktury dołu podkolanowego prawidłowe, żyła podkolanowa drożna.

Chrząstka stawowa dalszego końca kości udowej dostępna badaniu z cechami chondromalacji III i IV stopnia na powierzchni obciążanej kłykcia bocznego i II/III stopnia na powierzchni bruzdy międzykłykciowej.

Cechy lateralizacji rzepki.

Do oceny stosuje się badanie USG kolana prywatnie