Implanty i korony stomatologiczne

Implanty stomatologiczne stosowane są w przypadku braków zębowych lub utraty całego rzędu w górnej lub dolnej szczęce. Osoby powyżej 65 roku życia, ze względu na naturalny zanik kości, powinny stosować protezy lub mogą poddać się operacji przeszczepu kości, która zrobi fundament dla implantu. Wszczep stomatologiczny musi zostać umieszczony w kości i złączyć się z nią. Kiedy kość przyjmie implant, jest on traktowany jak zdrowy ząb. Implant to nie tylko tytanowa śruba.

W kolejnej części zabiegu dobiera się zazwyczaj porcelanową koronę zęba do wymogów pacjenta. Jeśli zęba nie uda się uratować, należy szybko umieścić zamiast niego implant, tak dla celów estetycznych jak i zdrowotnych. Ponieważ zęby nie przesuwają, może dojść do przechylenia i zaburzenia linii zębów.

Korony można osadzać na moście, przytwierdzonym do dwóch zdrowych zębów przylegających do implantu. Most taki jest zazwyczaj ceramiczny i osadzony na metalu lub złocie.

Ceny implantów są różne, w zależności od ilości materiałów użytych w zabiegu. Włókna szklane znajdują również zastosowanie w implantologii. Na szkielecie z włókna szklanego dentysta może zamocować sztuczny ząb.

Można również umocować włókna w korzeniu, ale korzeń musi być martwy. To wymaga zabiegu kanałowego.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to jedna z gałęzi stomatologii, zajmującą się leczeniem operacyjnym jamy ustnej. Można ją podzielić na 4 działy: chirurgia twarda, miękka, odtwórcza i urazowa.
Chirurgia twarda zajmuje się tkankami twardymi, czyli zębami i kośćmi szczęki. Obejmuje takie zabiegi jak: ekstrakcja – wyrywanie zębów, hemisekcja – usunięcie chorobowo zmienionego fragmentu zęba, resekcja – usunięcie wierzchołka korzenia oraz wszelkie zabiegi związane z implantami.

Chirurgia miękka zajmuje się wszystkimi tkankami miękkimi znajdującymi się w jamie ustnej. Przykładowe zabiegi to: korekcja dziąseł, plastyka błon śluzowych, usuwanie torbieli korzeniowych i zawiązków zębów.osteoplanty
Zadaniem chirurgii odtwórczej jest przywrócenie poprzedniego stanu uzębienia i kości w jamie ustnej. Zabiegi jakie obejmuje to: sterowana regeneracja (nadbudowa) kości, uzupełnienie ubytków kostnych i repozycja nerwu.
Chirurgia urazowa zajmuje się naprawą lub załagodzeniem skutków wypadków i urazów mechanicznych. Przykładowe zabiegi to: wygładzanie ostrych krawędzi złamanych zębów, wypełnienia ubytków czy stabilizację naruszonych zębów.

Przykładowe ceny zabiegów chirurgii stomatologicznej:

Usunięcie zęba stałego 80 – 150zł
Usunięcie zęba zatrzymanego 250 – 350zł
Usunięcie korzenia 250zł
Hemisekcja 350zł
Resekcja 350 – 450zł
Sterowana regeneracja kości 1500 – 2800zł

Progresywne implanty

Chorób zębów jest wiele, warto zastosować najlepsze metody oraz skorzystać z innowacyjnych metod leczenia. Przy zaawansowanej próchnicy, problemach z korzeniami a także przy narastaniu zębów, konieczne jest skorzystanie z porad chirurga stomatologicznego.

Terapia ozonem

Takie działania chirurgiczne są niezbędne również, gdy wykonuje się ekstrakcje również zębów, które nie wyrosły, a także przy odsłanianiu zębów zatrzymanych w łuku oraz przy ekstrakcji zębów mądrości. Dodatkowo, zabiegi chirurgiczne wykonywane są przy leczeniu powikłanych ropni zęba a także plastyki połączeń z zatoką szczękową oraz resekcji wierzchołka korzeni i hemisekcji.

Dodatkowo chirurgia stomatologiczna stosowana jest przy zabiegach usunięciach włókniaków, mukoceli, nadziąślaków, brodawczaków a także innych zmian zapalnych błony śluzowej. Kolejnymi zabiegami są: przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, wraz z podcinaniem wiązadeł, a także leczenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych jamy ustnej a także warg.
Leczenie chirurgiczne stosuje się także przy leczeniu guzów nowotworopodobnych.

Chirurgia w leczeniu zęba

Chorób zębów jest wiele, warto zastosować najlepsze metody oraz skorzystać z innowacyjnych metod leczenia. Przy zaawansowanej próchnicy, problemach z korzeniami a także przy narastaniu zębów, konieczne jest skorzystanie z porad chirurga stomatologicznego.

Terapia ozonem

Takie działania chirurgiczne są niezbędne również, gdy wykonuje się ekstrakcje również zębów, które nie wyrosły, a także przy odsłanianiu zębów zatrzymanych w łuku oraz przy ekstrakcji zębów mądrości. Dodatkowo, zabiegi chirurgiczne wykonywane są przy leczeniu powikłanych ropni zęba a także plastyki połączeń z zatoką szczękową oraz resekcji wierzchołka korzeni i hemisekcji.

Dodatkowo chirurgia stomatologiczna stosowana jest przy zabiegach usunięciach włókniaków, mukoceli, nadziąślaków, brodawczaków a także innych zmian zapalnych błony śluzowej. Kolejnymi zabiegami są: przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, wraz z podcinaniem wiązadeł, a także leczenie nowotworów łagodnych oraz złośliwych jamy ustnej a także warg.
Leczenie chirurgiczne stosuje się także przy leczeniu guzów nowotworopodobnych.

WYNIKI BADANIA USG: stawu kolanowego prawego

W zachyłku nadrzepkowym zwiększona ilość płynu, grubość warstwy około 6mm, umiarkowanie pogrubiona błona maziowa równomiernie w całym zachyłku.

Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe.

W badaniu czynnościowym cechy przebytego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego – brak napinania więzadła w teście przedniej szuflady, niestabilność przednia II stopnia.

Więzadła poboczne i więzadło krzyżowe tylne bez cech uszkodzeń.

Końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego prawidłowy.

Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe.

Obie łąkotki z cechami zwyrodnienia, przyśrodkowa rozwłokniona w 1/3 tylnej, boczna z horyzontalnym rozwarstwieniem w 1/3 środkowej.

Struktury dołu podkolanowego prawidłowe, żyła podkolanowa drożna.

Chrząstka stawowa dalszego końca kości udowej dostępna badaniu z cechami chondromalacji III i IV stopnia na powierzchni obciążanej kłykcia bocznego i II/III stopnia na powierzchni bruzdy międzykłykciowej.

Cechy lateralizacji rzepki.

Do oceny stosuje się badanie USG kolana prywatnie